| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

FrontPage

Page history last edited by LaFundició 7 months, 3 weeks ago

 

                                                 

 

 

Zona Intrusa2 és la segona edició d'un projecte artístic i educatiu que cerca provocar la intersecció d’aquests dos camps per a la producció d’un espai de coneixement i d’experimentació compartit.

 

L’escenari, que es desplegarà en el marc dels centres d’educació de Mataró durant el curs 2008-2009, serà el d’una exposició itinerant amb la realització d’un programa d’activitats al seu entorn.

 


 

Zona Intrusa2 es la segunda edición de un proyecto artístico y educativo que busca provocar la intersección de estos dos campos para la producción de un espacio de conocimiento y de experimentación compartido.

 

 

El escenario, que se desplegara en el marco de los centres de educación de Mataró durante el curso 2008-2009, sera el de una exposición itinerante acompañada de la realitzación de un programa de actividades a su alrededor.

 


 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.