| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

FrontPage

Page history last edited by LaFundició 1 year, 3 months ago

 

                                                 

 

 

Zona Intrusa2 és la segona edició d'un projecte artístic i educatiu que cerca provocar la intersecció d’aquests dos camps per a la producció d’un espai de coneixement i d’experimentació compartit.

 

L’escenari, que es desplegarà en el marc dels centres d’educació de Mataró durant el curs 2008-2009, serà el d’una exposició itinerant amb la realització d’un programa d’activitats al seu entorn.

 


 

Zona Intrusa2 es la segunda edición de un proyecto artístico y educativo que busca provocar la intersección de estos dos campos para la producción de un espacio de conocimiento y de experimentación compartido.

 

 

El escenario, que se desplegara en el marco de los centres de educación de Mataró durante el curso 2008-2009, sera el de una exposición itinerante acompañada de la realitzación de un programa de actividades a su alrededor.

 


 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.